TOILET


photo's by terry richardson

........................................................................................................................................